Palvelut ja hinnasto

Introkurssi, peruskurssi, sertifiointikurssi tai valmennusta? Täältä löydät onnistumisen avaimet organisaatiosi tarpeisiin sovitettuna.

Palvelu Hyödyt Hinta (alv0%)
Agile Intro
3 tuntia
Inspiroidutte Agilesta ja Leanista ja opitte perusteet. 1.500€/koulutus
Max. 30hlö
Scrum Express
1 päivä
Opitte käyttämään Scrumia ja Kanbania yhdessä päivässä. 2.900€/koulutus
Max. 20hlö
Valmennustyöpaja
3 tuntia
Oppeja ja oivalluksia menetelmien kehittämiseen. 1.500€/työpaja
Max. 9hlö
Konsultointi
Sovitusti
Apua ketterään suunnitteluun, sopimuksiin, rekrytointiin, yms. 150€/tunti
Max. 9hlö
Professional Scrum
Foundations™

2 päivää
Vahva pohja Scrum-tiimityölle tai toiminnan kehittämiselle. Sisältää SM-sertifioinnin. 5.000€/5hlö
7.500€/10hlö
9.500€/20hlö
Professional Scrum
Product Owner™

2 päivää
Tuoteomistajan ja johtajien sertifiointikurssi kehityksen arvon maksimoimiseen. 5.000€/5hlö
7.500€/10hlö
9.500€/20hlö
Professional Scrum
Master™

2 päivää
Scrummasterin ja esimiesten sertifiointikurssi tiimityön ja kehitysprojektien fasilitointiin. 5.000€/5hlö
7.500€/10hlö
9.500€/20hlö

  Agile Intro

Koko henkilöstön inspiroiva introkoulutus, joka valmentaa ja tuottaa oivalluksia oman työn ja organisaation kehittämiseen.

Intron jälkeen toiminnan kehittäminen on helpompaa, kun menetelmät ja käsitteet ovat kaikille tuttuja. Koulutus sisältää jälkikäteen toimitettavan PDF-materiaalin ja kattaa seuraavat osa-alueet:

 • Agilen, Scrumin ja Leanin perusteet
 • Ketterien menetelmien hyödyt ja menetelmien vertailua
 • Esimerkkejä ketteristä organisaatioista ja projekteista
 • Käytännön harjoituksia (ennalta sovitusti)
 • Suomenkieliset Agile- ja Scrum-termit
 • Keskustelua ja reflektointia

  Sivun alkuun
  Tee alustava varaus

  Scrum Express

Päivän peruskurssi, jonka aikana opitte käyttämään Scrumia ja Kanbania sekä fasilitoimaan ketterän tiimin työskentelyä.

Scrum Express sopii erityisesti kehitystiimeille, tuoteomistajille ja johtajille. Sillä on myös peruskoulutettu useamman organisaation koko henkilökunta. Koulutus sisältää jälkikäteen toimitettavan PDF-materiaalin ja kattaa seuraavat osa-alueet:

 • Agilen ja Leanin arvot ja periaatteet
 • Scrumin ja Kanbanin erilaisia sovelluksia
 • Ketterien menetelmien hyödyt ja menetelmien vertailua
 • Esimerkkejä ketteristä projekteista ja sopimusmalleista
 • Tuotevisio ja vaatimusmäärittely käyttäjätarinoilla
 • Työmäärien antaminen ja erilaiset mittayksiköt
 • Tuotteen kehitysjonon järjestäminen
 • Julkaisun suunnittelu ja ohjaaminen
 • Suomenkieliset Agile/Scrum/Lean-termit
 • Keskustelua ja reflektointia

  Sivun alkuun
  Tee alustava varaus

  Valmennustyöpaja

Ketteriä oppeja ja oivalluksia osallistujien yhteistyön ja menetelmien kehittämiseen.

Valmennustyöpaja sopii esimerkiksi kehitystiimeille, johtoryhmille, tuoteomistajille ja scrummastereille, joilla on perustaidot ketteryydestä. Tavoite ja sisältö sovitaan etukäteen tai tilaisuuden alussa. Valmentaja keskittyy fasilitointiin tarjoten pyydettäessä myös oman näkökulmansa tai lyhyen alustuksen. Työpaja sisältää jälkikäteen toimitettavan yhteenvedon PDF-muodossa.

Työpajoissa keskitytään yleensä yhteen tai kahteen hyödylliseen aiheeseen. Esimerkkejä aiheista:

 • Scrummastereiden osaamisen kehittäminen
 • Tuoteomistajien osaamisen kehittäminen
 • Ketterän kehityksen tukeminen johtamiskäytännöillä
 • Scrumtiimin roolien ja odotusten selkiyttäminen
 • Kehitystiimin itseohjautuvuuden lisääminen ja tukeminen
 • Projektipäälliköiden siirtyminen tuoteomistajan rooliin
 • Suorituskyvyn avainmuuttujien tunnistaminen ja määrittely
 • Yhteinen valmiin määritelmä (minimi) kehitystiimien välille
 • Toiminnan kehittäminen portfolion hallinnalla tai skaalauksella
 • Scrum-kokouskäytäntöjen kehittäminen

  Sivun alkuun
  Tee alustava varaus

  Professional Scrum Foundations™

Kaksipäiväinen käytännön sprinttiharjoituksia sisältävä sertifiointikurssi, joka antaa vahvan pohjan Scrum-kehityksen aloittamiseen tai tiimin toiminnan kehittämiseen.

Kurssi soveltuu parhaiten kehittäjille, tuoteomistajille ja testaajille, jotka haluavat vahvan käytännön osaamisen Scrum-kehityksen aloittamiseen tai parannuksia nykyiseen prosessiin. Kurssi sisältää mahdollisuuden Professional Scrum Master -sertifiointiin.

Lähtövaatimukset

Kurssille voi osallistua ilman ennakkotietoja Scrumista. Parhaan hyödyn saadakseen kannattaa ennen kurssia lukea The Scrum Guide. Opas sisältää vastauksia sertifiointikokeeseen, joten lukeminen on siksikin hyödyllistä.

Kurssijärjestelyt

Kurssit järjestetään asiakkaan varaamissa tiloissa asiakkaan tarjoilulla. Koulutustilaan tarvitaan dataprojektori, fläppitaulu, paperia, kyniä ja mielellään Post-It lappuja. Pöydät asetetaan vastakkain ryhmätöitä varten. Vaihtoehtoisesti suurehko neuvotteluhuone sopii myös. Osallistujilla tulee olla mukana kannettava tietokone ja virtalähde sprint-harjoituksia varten.

Mitä kurssiin sisältyy

Kurssi sisältää englanninkielisen kurssikirjan, kurssin jälkeen itsenäisesti verkossa tehtävän loppukokeen ja Scrum.orgin myöntämän sertifikaatin loppukokeen hyväksytysti suorittaneille. Kurssi kattaa seuraavat alueet:

 • Scrumin prosessimalli ja elementit
 • Käytännön toiminta sprintin suunnittelussa, päivittäisessä työssä, katselmoinnissa ja retrospektiivissä
 • Yhteistyö kehitystiimin, tuoteomistajan ja scrummasterin välillä
 • Vaatimusten tuottaminen yhdessä ja erikseen
 • Erilaisten tilanteiden kohtaaminen
 • Käytännön harjoituksia ja keskustelua
 • Lisätietoa kurssista Scrum.orgin verkkosivuilla.

  Sivun alkuun
  Tee alustava varaus

  Professional Scrum Product Owner™

Kaksipäiväinen tuoteomistajan sertifiointikurssi, jossa opitaan ohjaamaan kehitystiimejä, suunnittelemaan julkaisuja ja maksimoimaan lopputuloksen arvo.

Kurssi soveltuu tuotekehityksestä ja -liiketoiminnasta vastaaville tuoteomistajille, projektipäälliköille, esimiehille ja johtajille.

Lähtövaatimukset

Kurssille voi osallistua ilman ennakkotietoja Scrumista. Parhaan hyödyn saadakseen kannattaa ennen kurssia lukea The Scrum Guide. Opas sisältää vastauksia sertifiointikokeeseen, joten lukeminen on siksikin hyödyllistä.

Kurssijärjestelyt

Kurssit järjestetään asiakkaan varaamissa tiloissa asiakkaan tarjoilulla. Koulutustilaan tarvitaan dataprojektori, fläppitaulu, paperia, kyniä ja mielellään Post-It lappuja. Pöydät asetetaan vastakkain ryhmätöitä varten. Vaihtoehtoisesti suurehko neuvotteluhuone sopii myös.

Mitä kurssiin sisältyy

Kurssi sisältää englanninkielisen kurssikirjan, kurssin jälkeen itsenäisesti verkossa tehtävän loppukokeen ja Scrum.orgin myöntämän sertifikaatin loppukokeen hyväksytysti suorittaneille. Kurssi kattaa seuraavat alueet:

 • Scrumin prosessimalli ja elementit
 • Arvon määrittäminen ja maksimointi
 • Vaatimusten tuottaminen yhdessä ja erikseen
 • Product Backlogin kehittäminen ja ylläpitäminen
 • Tuotekehityksen ohjaaminen ja ketterä raportointi
 • Tuoteomistajan ja projektipäällikön piirteitä
 • Tuotteen elinkaaren ja laadun hallinta
 • Tuoteomistajan tärkeimmät tehtävät
 • Käytännön harjoituksia ja keskustelua
 • Lisätietoa kurssista Scrum.orgin verkkosivuilla.

  Sivun alkuun
  Tee alustava varaus

  Professional Scrum Master™

Kaksipäiväinen scrummasterin osaamista syventävä sertifiointikurssi, joka opettaa fasilitoimaan vaativia projekteja ja tukemaan kehitystiimin itseohjautuvuutta.

Kurssi soveltuu parhaiten henkilöille, joilla on jo käytännön kokemusta scrumista ja tavoite kehittyä nimenomaan scrummasterin roolissa. Mikäli etsit kattavaa peruskurssia scrumin käytäntöjen hallitsemiseen, suosittelen tutustumaan Professional Scrum Foundations -kurssiin, joka sisältää myös scrummaster-loppukokeen.

Lähtövaatimukset

Kurssille voi osallistua ilman ennakkotietoja Scrumista. Parhaan hyödyn saadakseen kannattaa ennen kurssia lukea The Scrum Guide. Opas sisältää vastauksia sertifiointikokeeseen, joten lukeminen on siksikin hyödyllistä.

Kurssijärjestelyt

Kurssit järjestetään asiakkaan varaamissa tiloissa asiakkaan tarjoilulla. Koulutustilaan tarvitaan dataprojektori, fläppitaulu, paperia, kyniä ja mielellään Post-It lappuja. Pöydät asetetaan vastakkain ryhmätöitä varten. Vaihtoehtoisesti suurehko neuvotteluhuone sopii myös.

Mitä kurssiin sisältyy

Kurssi sisältää englanninkielisen kurssikirjan, kurssin jälkeen itsenäisesti verkossa tehtävän loppukokeen ja Scrum.orgin myöntämän sertifikaatin loppukokeen hyväksytysti suorittaneille. Kurssi kattaa seuraavat alueet:

 • Scrumin prosessimalli ja elementit
 • Scrum-mallin ”myyminen” organisaatiolle
 • Vaativan kehitysprojektin suunnitteleminen
 • Vaatimusten tuottaminen yhdessä ja erikseen
 • Kehitystiimin fasilitointi ja itseohjautuvuuden lisääminen
 • Haastavien tilanteiden kohtaaminen scrummasterina
 • Scrum-prosessin omistaminen ja skaalaaminen
 • Scrummasterin  tärkeimmät tehtävät
 • Käytännön harjoituksia ja keskustelua
 • Lisätietoa kurssista Scrum.orgin verkkosivuilla.

  Sivun alkuun
  Tee alustava varaus