The Scrum Guide 2017 käännettiin suomeksi maaliskuussa 2018. Uudessa versiossa on pieniä tarkennuksia ja parannuksia. Samalla nimi vaihdettiin Scrum-oppaaksi.

Ketteryys on terveellistä

Työterveyslaitoksella on tehty uraauurtavaa tutkimusta ketterän kehityksen vaikutuksista työhyvinvointiin. Tulosten mukaan ketteryydellä on positiivinen vaikutus motivaatioon ja työssä viihtymiseen. Ketteryys myös lisää uusien ideoiden hyödyntämistä, tavoitteisiin pääsyä ja tasoittaa työkuormia projektin aikana.

Ketterämpi hiirenloukku vai käyttäjä?

Kesälomalta palattuaan moni meistä haaveilee uudesta toimintamallista tai ohjelmistosta, joka ratkaisisi organisaation ongelmat. Harva haaveilee muuttavansa itseään arvokkaammaksi osaksi organisaatiota.

Lue lisää

Scrumia sovelletaan yhä suurempiin tuote- ja ohjelmistokehityshankkeisiin. Scrum.org on kehittänyt laajojen hankkeiden tueksi Nexus-viitekehyksen, joka on nyt käännetty suomeksi.

Valmiin määritelmä kuntoon

Valmiin määritelmä on tehokas yhtenäistäjä tiimien ja organisaation laatukäsityksille. Hidasteena voi olla liika kunnianhimo.

Chaos Report 2015

Tuhansia ohjelmistoprojekteja eri puolilla maailmaa kattava tutkimus paljastaa, kuinka projekti onnistuu todennäköisemmin.