Uusi englanninkielinen The Scrum Guide julkaistiin 18.11.2020. Uusi versio on edeltäjiään selvästi lyhyempi. Se pyrkii tekemään Scrumista helpommin lähestyttävän ja kaikkeen monimutkaiseen työhön soveltuvan.

Tässä artikkelissa on tiivistelmä Scrumin tärkeimmistä muutoksista 2017-2020. Lataa tästä uusi The Scrum Guide 2020. Voit myös katsoa julkaisutapahtuman nauhoituksen YouTubessa.

Uusi versio perustuu tuttuun tapaan Scrumin käyttäjien palautteeseen. Scrumin alkuperäiset kehittäjät Jeff Sutherland, Ken Schwaber ja muut asiantuntijat keskustelivat uudesta versiosta online-julkaisutapahtumassa 18.11. Alle on koottu tärkeimmät seitsemän muutosta.

1. Vähemmän ohjeistusta

Vuosien varrella Scrum-oppaaseen oli kertynyt ohjeita mm. päivittäispalaverin toteutukseen, tuotteen kehitysjonon tietoihin ja sprintin keskeytykseen liittyen. Ohjeistukset poistamalla Scrumista halutaan minimalistinen, mutta monimutkaisen työn hallintaan riittävä viitekehys. Samalla vähennetään väärinymmärrysten vaaraa. Esimerkiksi päivittäispalaverin kolme klassista kysymystä johtivat valitettavan usein ”robottimaiseen raportointiin” sen sijaan, että tiimi käy vapaamuotoisen ja vuorovaikutteisen keskustelun hyvän työpäivän aikaansaamiseksi.

2. Vain yksi Scrum-tiimi ja velvollisuudet roolien sijaan

Aikaisemmat Scrumin kolme roolia (tuoteomistaja, kehitystiimi ja scrummaster) muodostivat yhdessä Scrum-tiimin. Tämä on kuitenkin aiheuttanut tiettyä ”kahden tiimin” kitkaa tuoteomistajan ja kehitystiimin välillä.

Jatkossa on vain yksi tiimi, joka keskittyy samaan tavoitteeseen. Yhdistetyn tiimin nimi on Scrum-tiimi, ja siihen kuuluu kolme velvollisuutta: Tuoteomistaja, kehittäjät ja scrummaster.

Nimen muutoksen (kehitystiimi –> kehittäjät) lisäksi Scrumista poistuu roolit. Jatkossa roolit ovat velvollisuuksia (accountability), jotka Scrum-tiimin tulee jakaa ja hoitaa keskenään. Aluksi oudolta tuntuva velvollisuuden käsite tukee sujuvaa yhteistyötä: Tiimin jäsenet eivät rajoita itseään käyntikortilla, vaan sillä mitä kukin osaa, haluaa, saa ja on velvollinen tekemään.

Suomen kielessä vastuu (responsibility) ja velvollisuus (accountability) ovat käytännössä synonyymejä, mutta englanniksi sanoilla on eri merkitykset. Velvollisuus (accountability) koetaan yleensä henkilökohtaiseksi, kun taas vastuuta (responsibility) voi tarvittaessa vaikkapa kertaluonteisesti delegoida esimerkiksi muille Scrum-tiimin jäsenille. Velvollisuus asian hoitamiseen säilyy kuitenkin (vastuun delegoinnista huolimatta) velvollisuuden omistajalla.

Esim. Scrumissa ei edelleenkään suositella tuoteomistajan ja scrummasterin velvollisuuksien antamista yhdelle henkilölle (koska velvollisuuksilla on eri tavoitteet). Roolien muututtua velvollisuuksiksi tämä on kuitenkin suotavampaa, jos Scrum-tiimi kokee sen hyväksi.

3. Tuotteen tavoite on Scrumin uusi elementti

Uusi Scrum-opas esittelee tuotteen tavoitteen käsitteen. Tuotteen tavoite fokusoi Scrum-tiimin työskentelyä kohti suurempaa ja arvokasta päämäärää. Jokaisen sprintin tulisi kuljettaa tuotetta lähemmäksi kohti tuotteen tavoitetta.

Tuote itsessään voi olla esimerkiksi palvelu, fyysinen tuote tai jotain abstraktimpaa, kuten ohjelmisto.

Tuotteen visiota ei mainita Scrum-oppaassa enää lainkaan. Käytännössä tuotevisio on edelleen hyvä työkalu, joskin se on harvoin mitattavissa tai sidottavissa aikatauluun. Tuotteen tavoite pyrkii täyttämään tämän ”aukon” varmistamalla, että kaikki ymmärtävät mihin mitattavaan, hyödylliseen, mieluiten täsmälliseen ja mahdollisesti aikariippuvaan päämäärään Scrum-tiimin työskentelyllä pyritään. Scrum-tiimin tulee saavuttaa (tai hylätä) yksi tuotteen tavoite kerrallaan. Tämä vaatii työn fokusoimista, jolla pyritään nopeuttamaan yksittäisen tavoitteen saavuttamista.

Tuotteen tavoite on pitkän aikavälin päämäärä, jonka sanotaan olevan tuotteen kehitysjonossa (sinne tuotteen tavoitteen voi toki kirjata). Käytännössä tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että tuotteen kehitysjonossa olevan työn tulee edistää tuotteen tavoitetta. Tuotteen tavoite voidaan luoda tuotevision pohjalta, ja toisaalta tavoite voi ohjata tuotevision luomista tai tarkentamista.

Käytännön esimerkki tuotteen tavoitteesta voisi olla esim. ”Hankitaan tuhat uutta rekisteröitynyttä käyttäjää joulukuun loppuun mennessä” tai ”Kasvatetaan loppukäyttäjien antamaa Net Promoter Scorea X:llä seuraavalla vuosineljänneksellä”.

Käsitteitä suuruusjärjestyksessä:

(Tuotteen visio) – Ei kuulu varsinaisesti Scrumiin, mutta on edelleen hyödyllinen konsepti varsinkin tuoteomistajille.

Tuotteen kehitysjono – Tuotteen loputon toivelista, joka päivittyy tuotteen koko elinkaaren ajan. Siksi se on suurempi kuin tuotteen yksittäinen tavoite.

Tuotteen tavoite – Voi toteutua esim. useamman sprintin tai yhden tai useamman julkaisun kautta (yhdessä sprintissä voidaan toki tehdä useampia julkaisuja).

(Julkaisusuunnitelma) – Release Plan ei kuulu varsinaisesti Scrumiin, mutta se on edelleen hyödyllinen tapa suunnitella useammasta sprintistä koostuvia tuotejulkaisuja (vetämällä Product Backlogiin poikkiviivoja Scrum-tiimin yhdessä hyväksi havaitsemiin kohtiin, jolla suunnitellaan julkaisuun tarvittavien sprinttien määrää ja alustavia sisältöjä).

Sprintin tavoite – Luodaan sprintin suunnittelupalaverissa kehittäjien, scrummasterin ja tuoteomistajan kesken. Sprintin tavoite antaa suuntaa sprintissä tehtävälle työlle, jonka tulisi edistää tuotteen tavoitetta.

Sprintin kehitysjono – Sprintin suunnittelupalaverissa kehittäjien tekemä suunnitelma, johon otetaan kehittäjien sopivaksi kokema määrä tuotteen kehitysjonon kohtia ja tehdään niiden toteutukselle tekniset muistiinpanot (tehtävät). Sprintin kehitysjonoa päivitetään koko sprintin ajan, kun sprintissä toteutettavasta työstä opitaan lisää.

Päivittäispalaveri – Kehittäjät tarkastelevat etenemistään kohti sprintin tavoitetta ja päivittävät tarvittaessa sprintin kehitysjonoa.

4. Uudet sitoumuksen käsitteet

Aiemmat Scrum-oppaat määrittelivät sprintin tavoitteen ja valmiin määritelmän ilman selkeää kytkentää Scrumin tuotoksiin (artifact). Uusi opas pyrkii kuvaamaan elementtien väliset riippuvuudet selkeämmin.

Nyt Scrumin jokainen tuotos (artifact) sisältää sitoumuksen (commitment). Sitoumusten tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä ja fokusta tuotosten edistymiseen:

  • Tuotteen kehitysjonon sitoumus on tuotteen tavoite
  • Sprintin kehitysjonon sitoumus on sprintin tavoite
  • Inkrementin (tuoteversion) sitoumus on valmiin määritelmä

5. Itsehallinto itseohjautuvuuden sijaan

Aiemmat Scrum-oppaat kuvasivat kehitystiimin itseohjautuvana (self-organizing) yksikkönä, joka saa (sovituissa rajoissa) valita kuka tiimiin kuuluu ja kuinka työtä tehdään. Uusi opas korostaa itsehallintoa, koska yhdistettyyn Scrum-tiimiin kuuluu nyt myös tuoteomistaja. Näin Scrum-tiimi voi itsenäisemmin päättää kuka tiimiin kuuluu, miten työtä tehdään ja myös mitä tehdään.

Käytännössä Scrum-tiimin itsehallinnon rajoista on (edelleen) fiksua sopia organisaation yhteisten pelisääntöjen ja etujen mukaisesti. Esim. Ei ole yleensä organisaation eikä sen asiakkaiden edun mukaista, että jokainen Scrum-tiimi valitsee itseään eniten miellyttävät teknologiat, ellei valinta kasvata asiakkaiden tyytyväisyyttä, organisaation liiketoimintaa ja tuoteperheen synergiaa.

6. Kolme sprintin suunnittelun aihetta

Sprintin suunnittelun aikaisempien aiheiden (”mitä” ja ”kuinka”) lisäksi uusi opas korostaa kolmatta aihetta ”miksi”. Tämä viittaa sprintin tavoitteeseen, joka voi olla hankala määritellä, mutta joka kuitenkin antaa sprintin työlle suunnan.

7. Yksinkertaistettu kieliasu laajemmalle yleisölle

Uudessa versiossa on pyritty poistamaan päällekkäisyyksiä, monimutkaisia sanontoja sekä IT-alan sanastoa (esim. testaus, systeemi, design, vaatimus, jne). Uusi opas on huomattavasti lyhyempi (englanniksi 13 sivua) ja helpommin lähestyttävä kaikille monimutkaista työtä tekeville, kuten vaikkapa myynnille, markkinoinnille tai HR:lle.

Lataa englanninkielinen Scrum-opas ja tutustu sen muutoksiin englanniksi.

Uuden Scrum-oppaan käännös aloitetaan marraskuussa suomalaisten ketteryyden ammattilaisten toimesta. Suomenkielisen version alustava julkaisutavoite on tammikuu 2021.

Tässä kirjoituksessa käytetyt uudet Scrum-termit (esim. vastuu, velvollisuus, sitoumus ja itsehallinto) saattavat vielä muuttua suomennoksen aikana.

Kommentoi

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s