Scrum Guide on Jeff Sutherlandin ja Ken Schwaberin tiivis ja maksuton opas, joka määrittelee Scrumin.

Vuonna 2009 julkaistusta The Scrum Guidesta saatiin syksyllä 2011 uusi englanninkielinen versio, jonka suomenkielinen käännös julkaistiin 3.2.2012.

Scrum-termien suomennosten ideoinnissa ja valinnassa on ollut mukana kaikki suomalaiset Scrum-kouluttajat. Taulukko sisältää ensimmäisen Scrum Guiden käännöksen yhteydessä valitut termit huhtikuussa 2010, ehdotuksia uusiksi haastajiksi, sekä tammikuussa 2012 valitut voittajat, joita käytetään uudessa Scrum Guidessa. Virallisia termejä katselmoidaan ja päivitetään parin vuoden välein, joten kommentit ovat aina tervetulleita.

Termi  Suomennos Uusia ehdotuksia Uusi suomennos
Scrum Scrum Scrum
Product Backlog tuotteen kehitysjono tuotteen kehitysjono
Sprint Backlog sprintin tehtävälista sprintin kehitysjono sprintin tehtävälista
Backlog Item kehitysjonon / tehtävälistan kohta kehitysjonon kohta kehitysjonon / tehtävälistan kohta
Product Backlog Refining (ent. Grooming) tuotteen kehitysjonon siistiminen, tuotteen kehitysjonon työstö tuotteen kehitysjonon työstö
Forecast ennuste / ennustaa (sprintin tuottama toiminnallisuus) ennuste / ennustaa (sprintin tuottama toiminnallisuus)
Order järjestys / järjestää (kehitysjonojen kohdat) järjestys / järjestää (kehitysjonon ja tehtävälistan kohdat)
Servant Leader palveleva johtaja palveleva johtaja (ts. scrummaster)
Daily Scrum päivän Scrum Scrum-kokous, päiväpalaveri, päivittäinen Scrum palaveri päiväpalaveri
Increment tuoteparannus tuoteinkrementti, tuoteversio, tuotteen laajennus, toiminnallisuuden lisäys tuoteversio
Task tehtävä tehtävä
Sprint sprintti sprintti
Sprint Planning Meeting sprintin suunnittelu(kokous) sprintin suunnittelu(palaveri) sprintin suunnittelupalaveri
Sprint Review sprintin katselmointi(kokous) sprintin katselmointi(palaveri), sprintin katselmus / sprinttikatselmus sprinttikatselmus
Sprint Goal sprintin tavoite sprintin tavoite
Sprint Retrospective sprintin retrospektiivi sprintin laatupiiri sprintin retrospektiivi
Sprint Burndown Chart sprintin edistymiskäyrä sprintin edistymiskäyrä
Product Burndown Chart tuotteen edistymiskäyrä tuotteen edistymiskäyrä
Product Owner tuoteomistaja tuoteomistaja
Refactoring refaktorointi (koodin) siistiminen, (koodin) uudelleenjärjestely refaktorointi
Scrum Master scrummaster scrummaster
Scrum Team scrumtiimi (sis. tuoteomistaja, scrummaster ja kehitystiimi) scrumtiimi (sis. tuoteomistaja, scrummaster ja kehitystiimi)
(Development) Team kehitystiimi kehitystiimi
User Story käyttäjätarina käyttäjätarina
Velocity nopeus vauhti vauhti
Focus Factor nopeuskerroin vauhtikerroin vauhtikerroin
Time-Box aikaraja aikaraja
(Scrum) Event aktiviteetti tapahtuma, askelma tapahtuma
Artifact dokumentti artefakti, tuotos, dokumentit ja tuotokset, käsite tuotos
Role rooli rooli
Impediment este este
Stakeholder sidosryhmä sidosryhmä

Agile Finlandin aiempaa keskustelua »

8 thoughts on “Scrum Guide 2011 -käännösprojekti

 1. Rohkenenko ehdottaa ”artifact / dokumentti” -käännöksen tilalle anglismia ”artefakti”? Tämä siksi, että kaikki Scrumin artifaktit eivät ole dokumentteja – tuoteinkrementti on tuskin koskaan dokumentti ja joissakin paikoissa myöskään backlogit eivät ole dokumentteja.

  Velocitylle voisi käännökseksi sopia ”nopeutta” paremmin ”vauhti” koska se alkaa samalla kirjaimella.

  ”Päivän Scrum” ei myöskään sovi minun suuhuni, joten ehdotan, että puhutaan ”Scrum-kokouksesta” tai ”Päivittäisestä Scrum-kokouksesta”.

 2. Uusissa ehdotuksissa on mielestäni hyviä käännöksiä. Pidän kovasti termeistä sprintin kehitysjono (Sprint Backlog), kehitysjonon työstö (Product Backlog Grooming), ennuste (forecast), järjestys (order) ja vauhti (velocity).

  Daily Scrum voisi mielestäni olla vaan päiväpalaveri. Tästä muistaakseni väännettiin jo edellisellä kierroksella. Ei kukaan oikeasti käytä noita pidempiä muotoja (Scrum-kokous tai päivittäinen Scrum palaveri), jolloin on turha odottaa termin ’vakiintuvan’.

  Ongelmallisina pidän termejä, jotka eivät ole suomea. Näitä ovat inkrementti ja artefakti. Noilla termeillä saa kielen kuulostamaan jargonilta (ei hyvää suomea tämäkään :-(). Aktiviteetti on ehkä juuri ja juuri nieltävissä.

  Katsotaan keksinkö itsekään mitään parempaa. Product increment voisi olla tuote-: versio, laajennus, lisäys, parannus, Parannus ja laajennus eivät ole huonoja termejä, vaikkakin sisältävät ajatuksen, että tuotteeseen tulee koko ajan lisää ominaisuuksia. Sama sisäänrakennettu ajatus on myös ’increment’ sanassa. Uskaltaisiko kuitenkin nostaa sellaisekin ajatuksen, että sprintissä tuotteesta voi myös poistaa ominaisuuksia? Tällöin toimivin termi voisi olla tuoteversio. Tarjoan siis pohdittavaksi sitä.

  Artefakti on varsinainen murheenkryyni. Läheskään kaikki kurssille osallistuvat eivät tiedä mitä se tarkoittaa. Artefakti tarkoittaa sananmukaisesti ’ihmisen tekemää’. Tuota voisi yrittää suomentaa sanoilla tuotos, tuote, tekele, Product Incrementille tuotos toisi toimia hyvinkin, onhan kyseessä lopputulos. Sen sijaan product backlog ja sprint backlog eivät ole varsinaisia lopputuloksia, joskus ehkä enemmänkin ’tekeleitä’. :-). Dokumentti toimisi aika kivasti backlogien kanssa. Meneekö vaikeaksi, jos artefact olisi ’dokumentit ja tuotokset’?

 3. Kiitos Lasse ja Arto kommenteista ja hyvistä parannusehdotuksista. Kiitos myös Petri Heiramolle, Pentti Virtaselle, Jukka Lindströmille, Samuli Heljolle ja Ran Nymanille sähköpostitse lähettämistänne ehdotuksista.

  Lisäsin kaikki ehdotukset taulukkoon parhaani mukaan ja innostuin kommentoimaan, vaikka pyrin fasilitoimaan keskustelua.

  Pidän itsekin kovasti vauhdista (velocity), sprintin kehitysjonosta (sprint backlog), ennusteesta (forecast) ja järjestyksestä (order).

  Artefakti on mielestäni osuva parannusehdotus (scrum artifactille), koska sprintin lopputulos ei tosiaan ole dokumentti (nykyinen suomennos). Toisaalta suomalainen saattaa ajatella kääntäjien laiskotelleen tai tuomita artefaktin hienosteluksi. Esim. retrospektiivi -termin kanssa olen havainnut osassa oppilaita lievää turhautumista. Siksi pidän erityisesti Arton ehdotuksesta tuotos, joka on kuvaava ja helppo käyttää (esim. Scrumin tuotokset).
  Mitä tulee product backlogiin ja sprint backlogiin, ne eivät tosiaan ole varsinaisia lopputuloksia, mutta kuitenkin Scrum-prosessin tuotoksia siinä missä tuoteinkrementtikin. Kahta sanaa (dokumentit ja tuotokset) en virallisesti käyttäisi, koska niitä ei käytännössä muisteta. Makustelin myös Ranin ehdotusta käsite, joka on mainio, mutta ehkä omaan makuuni liian abstrakti ja laaja.

  Päivän Scrum -suomennos taitaa olla heikosti vakiintunut, joten Scrum-kokous ja päiväpalaveri ovat tervetulleita parannusehdotuksia. Scrum-kokouksen ainoana puutteena näen termin yleisyyden varsinkin kirjallisessa muodossa, koska se voi tarkoittaa myös sprintin suunnittelua, katselmointia, retrospektiivia tai kehitysjonon työstämistä/siistimistä. Päiväpalaveri olisi tässä mielessä lyhyt ja yksilöllinen. Päiväpalaverissa mietin ainoastaan, kuvastaako Scrumin tapaamisia ylipäätään paremmin sana palaveri vai kokous, koska meeting-termin käännöstä tarvitaan ainakin sprint planning meetingille. Itselleni toimii sekä kokous että palaveri OK, mutta lyhyen ja ytimekkään päiväpalaveri -termin myötä palaveri olisi yhteinen termi meetingille, daily scrumille ja sprintin suunnittelulle.

  Tuoteinkrementti ja tuoteversio (increment) ovat mielestäni hyviä parannusehdotuksia nykyiselle tuoteparannukselle. Tuoteinkrementti on ammattilaiselle täsmällinen termi ja komppaa myös yleistä suomennosta ”inkrementaalinen kehitys”, kuten Ran huomautti. Tuoteinkrementin ainoa heikkous lienee anglismi, joskin yleisesti käytetty, sekä Arton mainitsema filosofinen oletus, että sprintin lopputulos aina laajentaa edellistä lopputulosta, vaikka toiminnallisuutta karsittaisiin (aihe on tietysti tuulimylly, jota emme voine tässä muuttaa). Tämän vuoksi pidän paljon myös tuoteversiosta. Siinä kuitenkin sana ”versio” saattaa ehkä mielikuvatasolla sekoittua tuotejulkaisuun tai markkinoilla jo olevaan tuoteversioon, vaikka sprintin lopputulosta ei aina julkaistaisi. Siksi arvostan myös nykyistä termiä tuoteparannus, joka ei sisällä viittausta siihen sisältääkö se edeltäjäänsä enemmän tai vähemmän toiminnallisuutta tai onko sitä tarkoitus julkaista.

  Jatketaan näistä ideointia ja makustelua!

 4. Kaipaan selvää suomea fingelskan sijaan. Artefakti, retrospektiivi, inkrementti ja refactoring. eivät sitä ole. Tuotos, laatupiiri, toiminnallisuuden lisäys ja siistiminen olisivat ainakin suomea. Viimemainittu olisi yhdenmukainen grooming suomennoksen kanssa.

  Aiemmin puhuttiin selected product backlogista joka oli PBL:n osajoukko Sprintissä. Käännöksellä sprintin kehitysjono suunnitelman osuus SPL:stä jää helposti pois. Säilyttäisin sanat tehtävälista ja tehtävä, koska tehtävistä/taskeista puhutaan edelleen paljon.

  1. Kiitos Pentti hyvistä ehdotuksista, jotka lisäsin taulukkoon. Arvostan sitä, että liputat selvän suomen kielen puolesta.

   Huomaan ajattelevani lainasanojen suomentamisesta kaksinaisesti. Nykyään esimerkiksi puhutaan auton turvatyynystä ja harva käyttää lainasanaa airbag, joka oli vallitseva nimitys 10-20 vuotta sitten. Miksemme siis suomentaisi kaikkia lainasanoja?

   Toisaalta on useita pysyviä ja hyväksi havaittuja lainasanoja, kuten biljardi, kioski, lasi, tuoli, modeemi, brändi, termi ja kondomi sekä sadat ammattitermit. (Yhteistä monille näistä lienee i-kirjaimen lisääminen niiden loppuun sijamuotojen mahdollistamiseksi.)

   Siispä mietin, onko meidän tarvetta suomentaa esim. sanaa retrospektiivi, joka on ihan ”aitoa” latinasta lainattua suomea: http://fi.wikipedia.org/wiki/Retrospektiivi . Myös refaktorointi on itselleni niin vuosien käytännön työstä tuttu sana, etten helposti osaisi luopua siitä. Toisaalta olen samaa mieltä siitä, että ehkä vähemmän käytetyt artefakti ja inkrementti voitaisiin kenties korvata sopivan napakoilla kotimaisilla.

   Englanninkieliset kollegamme ovat koko Scrumin olemassaolon ajan pärjänneet yhdellä termillä backlog. Työn suunnittelu ei englantia puhuvilla ole tähän kaatunut, joten yhtenäistäisin kehitysjonon ja tehtävälistan nyt yhdeksi termiksi kehitysjono, joka tarkoittaa backlogia. Tämä siksikin, että uusi Scrum Guide 2011 ottaa aiempaa vähemmän kantaa työn päivätason suunnitteluun. Sanaa ”tehtävä” ei enää esitellä ja ainoa vaatimus on, että ”sprintin ensimmäisille päiville suunnitellut työt pilkotaan enintään päivän kokoisiin yksiköihin sprintin suunnittelukokouksen loppuun mennessä.”

   Tämä ei toki tarkoita sitä, etteikö työn suunnittelua ja ”taskaamista” olisi hyvä käytännössä opettaa, vaikkei se enää kuulu Scrumin päivitettyyn ytimeen.

 5. Hyviä suomennoksia ja ehdotuksia mielestäni! Tuo artefaktin suomensuomalainen termi on kyllä haastava, sanakirja ehdotaa sellaisia kuin teennös, tulos, tuote, luomus.

  Backlogista on tullut käytettyä paljon myös termiä työlista. Työjono myös yksi vaihtoehto. Hieman bisneshenkinen ”tilauskanta” myös tässä ehdolle bäklogin korvaajaksi :)

  Retrospektiiville ehdoksi ”toiminnan kehittämispalaveri”

 6. Kiitos Toni hyvistä ehdotuksista.

  Valitettavasti ehdotuksesi eivät ehtineet äänestykseen, johon osallistuivat kaikki suomalaiset Scrum-kouluttajat. Lisäsin taulukkoon voittaneet termit, joita käytetään Scrum Guidessa. Otamme ehdotuksesi mukaan, kun termejä taas päivitetään.

  Mukavaa viikonloppua!

 7. Hyvää työtä!

  Päiväpalaveri on mielestäni vähän raskas termi Daily Scrumiksi. Itse olen käyttänyt ilmaisua päiväkatsaus, siinähän ei suurempaa neuvottelua käydä.

  Retrospektiivin tilalle suosittelisin sprintin tarkastelua. Se mielestäni kuvaa hyvin sen luonnetta, arvioidaan ja pohditaan mitä tehdyille havainnoille voi tehdä. (Eikä ole niin vaikea kirjoittaa!)

Kommentoi

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s